Khóa Content chuyên môn ngành Spa

Khóa Content chuyên môn ngành Spa

✍️Khóa Content chuyên môn ngành Spa

Hướng dẫn bạn:

  • Xây dựng ý tưởng để viết bài chuyên môn chuẩn khoa học về Thành phần; hoạt chất; công nghệ của Mỹ phẩm
  • Cách thức tạo sự thu hút và hấp dẫn Khách hàng vào nội dung PR vào Sản phẩm và Dịch vụ chiến lược của Bạn
  • Kịch bản hóa các Chủ đề chuyên môn để Thăm khám da online và chốt sale

Học phí: 1,500,000 VND gồm 2 buổi học qua video + giáo trình điện tử!

 

 

 
Ms.Lana Nguyễn

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Họ và tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Điện thoại di động (*)